Obiective

Acronim TDM ( noi Tehnologii de Diagnostic Molecular)


OBIECTIV GENERAL: sistem complex de formare profesională a personalului medical cu studii superioare din sectorul sănătăţii din România, in domeniul noilor tehnologii de diagnostic molecular, într-o perioadă de 3 ani.

OBIECTIVE SPECIFICE:
1. Specializarea a 640 angajaţi din sectorul sănătăţii din România în următoarele domenii de specializare privind TDM: genomică, proteomică, histopatologie şi imagistica moleculară; 2. Dezvoltarea unui instrument de transfer rapid al cunoştinţelor dinspre cercetarea medicală către practica medicală, în TDM, pentru personalul din sectorul sănatăţii.
3. Promovarea instrumentului creat către personalul din sectorul sănătăţii.
4. Asigurarea unui corp naţional de 46 de experţi TDM, la dispoziţia personalului şi instituţiilor interesate.
5. Formarea a 60 de angajaţi din cadrul personalului de conducere din domeniul sanitar şi al cercetării medicale cu atribuţii în procesul decizional privind achiziţionarea TDM.


BENEFICII pe termen lung:
Ridicarea nivelului de pregătire a personalului medical în domeniul noilor tehnologii de diagnostic molecular;
Creşterea nivelului de implementare a TDM în România;
Crearea unui instrument sustenabil pentru formarea profesională continuă a personalului medical;
Dobândirea de cunoştinţe avansate în domeniul investigaţiilor noi de diagnostic;
Reducerea discrepanţelor regionale la nivel national şi a celor dintre România şi Uniunea Europeana în privinţa cunoaşterii şi utilizării TDM;
Creşterea capacităţii de accesare şi gestionare de fonduri necesare achiziţionării TDM;
Grad ridicat de precizie în diagnostic, prognostic şi monitorizare/ individualizare a terapiei;
Reducerea gradului de invazivitate a metodelor de diagnostic;
Eficientizarea raportului cost/ beneficiu în managementul pacienţilor;
Acces crescut al pacienţilor la diagnostic performant;
Ameliorarea indicilor de morbiditate şi mortalitate

INCD "Victor Babeş" este înregistrat la Autoritatea de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu caracter personal, cu numărul 14415

 

Număr vizitatori