Management

Acad. Laurentiu M. POPESCU
Conf. Dr. Mihail HINESCU
Dr. Cornel URSACIUC
Dr. Cristiana TANASE
Dr. Mircea LEABU
Dr. Gina MANDA
Dr. Aurora ARGHIR
Dr. Monica NEAGU
Dr. Carmen ARDELEANU
Ion GEORGESCU
Ioana DERSCANU
Marian MĂCIUCEANU – ZĂRNESCU
Eleonora CODOREAN
Angela PETRESCU
Lucreţia SOIMULESCU
Mariana GEORGESCU
Alina-Ionela NEAGOE
Catalin FILIPESCU
 

Manager proiect
Coordonator cursuri formare
Coordonator corp experti
Asistent manager
Asistent manager
Manager parteneriat
Coordonator tematic genomica
Coordonator tematic proteomica
Coordonator tematic histopatologie
Expert management proiecte europene
Expert management financiar proiecte cu finanţare europeană
Expert cu studii juridice
Expert PR
Expert IT
Expert achiziţii publice
Responsabil financiar
Secretar proiect
Secretar proiect
 

   
   

INCD "Victor Babeş" este înregistrat la Autoritatea de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu caracter personal, cu numărul 14415

 

Număr vizitatori