Termeni și condiții

 

 

Completarea formularului de înscriere nu înseamnă implicit includerea în rândurile cursanţilor! Datele cursurilor pentru anii 2012 şi 2013 sunt informative; ne rezervăm dreptul de a face modificări dacă derularea proiectului o impune.

 

Fiecare cursant poate beneficia de un singur curs în cadrul proiectului, indiferent de anul pentru care face opţiunea. Puteţi opta pentru maxim trei tipuri de cursuri cu indicarea ordinii preferinţelor.

 

Pentru fiecare serie înscrierile se închid cu 6 săptămâni înainte de data anunţată pentru începerea cursurilor.

 

În cazul în care numărul de cursanţi înscrişi pentru un curs depăşeşte numărul de locuri al seriei în cauză, în funcţie de rezultatele selecţiei, ne rezervăm dreptul de redirecţionare către celelalte opţiuni şi/sau alte locaţii de desfăşurare a cursurilor, ţinând cont de preferinţele exprimate.

 

Selectarea cursanţilor este condiţionată de trimiterea Scrisorii de susţinere din partea instituţiei (descarcă formatul standard), la sediul INCD “Victor Babeş” în maximum 7 zile calendaristice după data limită de înscriere pentru seria în cauză. Transmiterea se poate face prin:

poştă (cu confirmare de primire), la adresa: Proiect TDM; Institutul Naţional de Patologie „Victor Babeş”, Splaiul Independenţei, nr. 99-101, sector 5, Bucureşti, Cod Poştal: 050096, (în acest caz se expediază originalul);
fax: 031 104 06 36, cu menţiunea „proiect TDM”;
e-mail (formă scanată): Contact

Trimiterea scrisorii prin mijloacele 2 şi 3, implică obligativitatea depunerii originalului de către cursant, în momentul prezentării la curs.

 

Rezultatul selecţiei se comunică personal prin e-mail. Răspunsul cursantului selectat, în maxim 3 zile, la e-mail reprezintă confirmarea finală a participării la curs. Lipsa răspunsului conduce la înlocuirea celui selectat.

 

Cheltuielile de cazare şi hrană sunt în sarcina organizatorului.

 

Cheltuielile de transport se decontează la solicitare, astfel:

transport cu avionul, clasa economic, de la localitatea locului de muncă la localitatea de desfăşurare a cursului;
transport cu trenul, între localitatea locului de muncă şi localitatea de desfăşurare a cursului:
clasa I, pentru distanţe mai mari de 301km;
clasa a II-a, pentru distanţe sub 300km;
vagon de dormit, pentru călătoriile de noapte pe distanţe mai mari de 301km.
transport auto, între localitatea locului de muncă şi localitatea de desfăşurare a cursului:
cu mijloace de transport ale firmelor autorizate pentru transportul interurban (microbuze, autocare), pe cea mai scurtă rută disponibilă;
cu autoturism personal, pe ruta cea mai scurtă, la consumul de 7,5l/100km, la preţul combustibilului justificat prin bon fiscal.

Decontarea se va face în baza completării unui Formular de decont transport (pus la dispoziţia cursantului de către secretariatul proiectului), a Ordinului de deplasare a instituţiei la care sunteţi angajat (modalitatea de completare se va comunica pe website cel mai târziu la sfârşitul lunii martie 2011) şi a documentelor originale de transport dus-întors, trimise prin poştă, după efectuarea călătoriei (condiţie obligatorie). Sumele aferente se transferă în contul bancar al cursantului, care se va specifica în Formularul de decont transport.

 

În temeiul legii nr.677/2001, completarea formularului reprezinta consimtamântul de preluare a datelor, titularul fiind de acord cu preluarea datelor în interesul proiectului.

 

Am luat cunoştinţă de toate detaliile legate de participarea la curs şi sunt de accord cu ele.

 


 


 

INCD "Victor Babeş" este înregistrat la Autoritatea de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu caracter personal, cu numărul 14415

 

Număr vizitatori